Klachtenregeling

Wij streven ernaar om het contact tussen u en uw behandelend fysiotherapeut op een prettige, veilige en vertrouwde manier te laten verlopen. Het kan gebeuren dat u toch een klacht heeft over de behandeling of uw zorgaanbieder. Het is dan goed om uw klacht kenbaar te maken. 

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn voor De Fysio Specialist zijn aangesloten bij De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Indien u een klacht heeft over de zorg of uw zorgaanbieder dan bespreekt u dat eerst met de desbetreffende zorgaanbieder. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een gesprek aanvragen met een derde persoon erbij. Mocht dit ook niet tot een oplossing leiden dan kunt u een klacht indienen bij de de geschillencommissie van het KNGF (033-4672900), zij zullen u verder helpen.  

Een klacht behoort schriftelijk en ondertekend ingediend te worden.